menü

Tevékenységközpontú tanulás – Pilot program

A TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 azonosítószámú „Eötvös József Program – Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló” elnevezésű kiemelt projekthez kapcsolódó „Tevékenységközpontú tanulás” pilot program célja, hogy a 10–14 éves gyerekek megtapasztalják, hogyan lesz a vetőmagból élelmiszer, legyen számukra becsülete a földnek, a vidéki embernek és a kétkezi munkának. Tanulják meg, hogyan kell bánni az állatokkal és a földdel, tapasztalják meg a közösen végzett munka örömét. Lássák, ahogy a kezük munkája nyomán termés születik, azt, hogy évszakról évszakra, évről évre hogyan változik a környezetük.

A kísérleti program sikeres megvalósulását három kiemelt területen – kerttervezés, nyúltartás, zöldségtermesztés – a tapasztalati tanuláson alapuló, gyakorlati készségeket, képességeket erősítő, a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek megfelelő szakmai kiadványok megjelentetésével kívánja támogatni. A Száz Magyar Falu Nonprofit Kft. a kísérleti programban ezen szakmai kiadványok gondozásával, kiadásával és a pedagógusi képzések lebonyolításával vesz részt.

Bízunk benne, hogy mind a fiatalok számára készült Útmutatók, mind pedig a Vezetői segédletek hozzásegítik a programba bekapcsolódó iskolákat ahhoz, hogy a közreműködő gyerekeket, fiatalokat, öntevékenységre, gyakorlatias szemléletre, környezetük és közösségük iránt felelős magatartású polgárokká nevelje.

Kiadványok:

Közösségi kert, iskolakert

Kerttervezés – Útmutató fiataloknak
Kerttervezés – Vezetői útmutató

Nyúltartás – Útmutató fiataloknak
Nyúltartás – Vezetői útmutató

Zöldségtermesztés – Útmutató fiataloknak
Zöldségtermesztés – Vezetői útmutató

30 órás mezőgazdasági pedagógus továbbképzés – Tematika
30 órás mezőgazdasági pedagógus továbbképzés – Hallgatói segédlet
30 órás mezőgazdasági pedagógus továbbképzés – Vezetői segédlet

5 órás mezőgazdasági tananyagblokkok
5 órás mezőgazdasági tananyagblokkok – Hallgatói segédlet
5 órás mezőgazdasági tananyagblokkok – Vezetői segédlet

Elérhetőségek
© 2015